Stratego Waterloo – 200 years

stratego 1

1. Gegevens

 • Minimum leeftijd: 12
 • Spelduur 45 minuten
 • 2 spelers
 • Spelauteur: Jason St.-Just
 • Uitgeverij: Jumbo
 • Taal: Nederlands
 • Jaar van eerste uitgave: 2015

2. Smaakvolle stratego-melange

 • Waterloo: als je eender wie vraagt om de naam van één veldslag te vernoemen dan heb je een goede kans dat dit het antwoord is. In 1815 ontsnapt Napoleon uit zijn gevangenschap te Elba. De zelfbenoemde keizer van het revolutionaire Frankrijk doet opnieuw het adellijke Europa opschrikken. Als een feniks herrijst de meester van tactiek en strategie, verzamelt troepen en generaals om… zijn eigen hachje te redden. Na de nederlagen in Rusland en Leipzig is zijn absolute macht gebroken. Hij moet aan het aarzelende Frankrijk tonen dat hij het nog “in zich” heeft. De Britten en een heleboel andere geallieerden verzamelen zich in België om op te rukken naar Parijs. Napoleon moet met deze macht afrekenen alvorens hij Frankrijk kan veilig stellen.
 • Maar dat wil niet echt lukken. Napoleon ontbeert zijn vroegere elan. Het meesterschap dat hij vertoonde bij Jena, Marengo en Austerlitz is weg, opgebrand in de ontberingen van de Russische veldtocht, samen met zijn bekwaamste onderbevelhebbers. Het kader dat hij meebrengt in Waterloo is niet te vergelijken met waarover hij vroeger over beschikte. Het materiaal en de soldaten, daar heeft het niet aan gelegen. Er was wel een gebrek aan geoefende paarden, maar vooral aan fitte én bekwame opperofficieren.
 • Toevallig kwam ik tijdens het surfen langs boardgame-sites te weten dat Jumbo een Stratego-variant zou uitbrengen ter gelegenheid van de 200ste verjaardag van de slag bij Waterloo. Uit pure nieuwsgierigheid heb ik het spel besteld. Waterloo en Stratego, wat zouden ze daar van bakken?
 • Ik zie me als kind op 6 december nog de verpakking van de doos scheuren. De Goede Sint had mij Stratego gebracht bij mijn grootouders. Elke weekend speelde ik het spel bij mijn opa, bij voorkeur met op de achtergrond Tchaikovsky’s ouverture van “1812”. Jawel, die met de kanonnen.
  De illustraties van de toenmalige versie waren duidelijk geïnspireerd op de uniformen van het Napoleontische tijdperk. Het is dus niet te verwonderen dat Jumbo dit jaar inzet op een memorial versie.
  Ik heb als kind veel plezier beleefd aan Stratego, maar met ouder te worden leerde ik ook zijn beperkingen. Je had bepaalde opstellingen met de vlag die nauwelijks in te nemen waren. Mijn favoriet was de dubbele rij bommen. Met achter elke bom een sergeant, wiens enige functie het was om de vijandelijke mineur die de bom onschadelijk maakte, te verslaan. Goede kans dat mijn tegenstander door al zijn mineurs heen was voordat hij aan mijn finale lijn bommen kwam die de vlag beschermden.
  Het kwam er echter op aan van zodra je een figuur van de tegenstander had verslagen om de rest te slaan met stukken van gelijke waarde. Zodat jij op den duur als enige nog kon rondwandelen met de sterkste figuur. Belangrijk was daarbij dat je het aantal zetten uittelde.
  De originele Stratego-doos bewaar ik nog uit nostalgie, maar ik het speel niet meer. Voor mij iets te weinig variatie.
 • Rond de eeuwwisseling kwam er een hele interessante variant van Stratego uit: Stratego Legends. Het was een soort verzamelspel in een fantasy-setting. Origineel was dat je de plaatsing van stukken blind willekeurig gebeurde. Je mocht enkel twee stukken van plaats verwisselen voordat de partij begonnen. De speelstukken hadden ook exotische eigenschappen zoals over elkaar springen, het hoofdkwartier verplaatsen, tijdelijk de kracht van een aangrenzend stuk verhogen… Ik heb het allemaal verzameld en het staat nog in mijn kelder te pronken. Het mag compleet van de pot gerukt lijken, maar het werkte. We hebben er hilarische en heldhaftige sessies met 4 spelers mee beleefd.
  Hoe je het ook draait of keert, het Stratego-concept is een eigenzinnig concept: onbekend stuk met waarde x, slaat onbekend stuk met waarde y in de hoop dat x sterker is dan y. Stratego is trouwens bedacht tijdens de Tweede Wereldoorlog door een Nederlandse Jood Jacques Johan Mogendorff om zijn twee zoontjes te amuseren terwijl ze ondergedoken leefden. Volledigheidshalve moet ik vermelden dat Mogendorff zich baseerde op een reeds bestaand spel “L’attaque” uit 1910. De familie Mogendorff werd opgepakt en belandde in het concentratiekamp Bergen-Belsen. Gelukkig werden ze op tijd bevrijd.
  Er zijn meer Stratego-varianten uitgebracht dan ik eerst dacht. Wat me daarbij wel opviel is dat in tegenstelling met de talloze Monopoly-varianten er bij de Stratego spinn-offs wel degelijk geëxperimenteerd wordt. Elke Monopoly-variant is een kloon. De Stratego-varianten zijn familie. Kinderen en kleinkinderen lijken op hun voorouders, maar vertonen wel degelijk verschillen.
 • Stratego Waterloo is dan een verre neef die lang in het buitenland heeft geleefd, want de regels zijn duchtig op de schop genomen. Ik som een paar veranderingen op:
  • De speelstukken hebben op hun rugzijde een indicatie “cavalerie”, “artillerie” en “infanterie”. De tegenstander heeft dus enige notie wat er aan de overzijde staat.
  • De drie types hebben elke hun eigenschappen inzake voortbewegen:
   • cavalerie: zoals de verkenner in het oorspronkelijke Stratego;
   • artillerie één vak;
   • infanterie: twee tot drie vakken.
  • De “vlaggen” ( = Napoleon en Wellington) in dit spel zijn mobiel en slaan in de aanval elk stuk, maar verliezen zelf in de verdediging.
  • Elk type heeft ook nog verschillende eenheden: lichte en zware cavalerie, lichte en zware infanterie.
  • De zware cavalerie kan een charge uitvoeren, maar boet dan aan kracht in.
  • Er zijn drie versies van het spel: standaard, gevorderd en expert. Maar zelfs de standaard-versie wijkt grondig af van de klassieke Stratego.
  • Er zijn verschillende stukken betreedbaar terrein met effecten op de slagkracht van de stukken.
  • De artillerie vuurt drie vakken ver, recht vooruit en slaat alles behalve lichte infanterie.
  • De artillerie kan opzij of langs achter geslagen worden, maar dan wel door eender welk stuk. Mijn favoriete manoeuvre: een cavalerie-eenheid langszij een rij kanonnen en dan doorhakken: twee kanonnen weg in één beurt.
  • Bij gelijke stand wordt het pleit beslecht met een dobbelsteen; weg met de “zelfmoordaanslagen”.
  • De spelers beschikken over kaarten die extra’s bieden: meer vuurkracht, meer eenheden activeren, piepen naar de ware identiteit van enkele vijandelijke stukken.
  • Elke speler beschikt per beurt over 3 acties in plaats van 1 in de standaard Stratego.
  • De overwinning wordt behaald door wie de “vlag” slaat of de vluchtroute van de tegenstander bezet.
 • Je kan Jason St. Just niet verwijten dat hij de Stratego-spelmotor lauwtjes geconverteerd heeft. De boel is tot op de laatste vijs uit elkaar gedraaid en helemaal opnieuw gemonteerd.
 • Als ik een punt van kritiek heb, dan is het dat enkele details van het spel voor mij niet duidelijk genoeg uitgelegd worden in de spelhandleiding. Daarentegen heb ik binnen de 24 uur respons gekregen op Boardgamegeek van de auteur zelf. In de ideale wereld heb je perfecte regelboeken, in de werkelijkheid heb je een spelauteur die voor eigen rekening een deel van de after-sales-care voor zich neemt.
 • Dit zijn een paar regels waarover ik opheldering heb gevraagd aan de auteur:
  • Het opstellen van de arriverende Pruisische eenheden: de eenheden worden zoals vermeld in de regels lukraak gekozen en dan geplaatst op de twee witte vakjes langszij. Zij staan met de getalwaarde richting geallieerde speler en opereren dus in dezelfde richting als de andere geallieerde stukken. De afbeelding op de achterzijde van de doos is enigszins misleidend.
  • In de expertversie speelt de achtervolging een grote rol. Als dit gebeurt, verloopt het spel helemaal anders. Eens een leger terug moet trekken, heeft de winnaar de kans om zijn resterende cavalerie te gebruiken om vijandelijke stukken te slaan. Artillerie en infanterie van de verliezer kunnen hieraan geen weerstand bieden. Infanteriewaarde telt dus niet meer. Alleen de cavalerie van de verliezer kan nog vechten. Hoe gebeurt nu zo’n cavalerie-aanval in de achtervolging. De speler neemt gewoon zijn cavalerie-stuk op en tikt een ander stuk aan. Dus geen gemanoeuvreer meer. Dit geld zowel voor de ruiterij van de winnaar als de vijand.
  • Niet vermeld in de regelboek, maar wel vermeld door de auteur op Boardgamegeek. In feite kan de geallieerde speler in de expert-versie besluiten tot overgave. Zodat hij zijn leger kan terugtrekken. Dit is historisch zinvol als je het expert-scenario speelt “Komen de Pruisen?”, één van de opties vermeld op het einde van de spelregels.
 • De expert-versie is mijn lievelingsversie. Het bepaalt niet alleen de winnaar, maar ook de gradatie van het winnen: een veldslag die de vijand voorgoed van de kaart veegt of één waarbij de vijand nog genoeg eenheden uit de brand redt om de oorlog voort te zetten. Voor het spel an sich maakt dat niets uit, voor de beleving van de geschiedenis-nerd wel. In de expertversie ga je op een andere manier spelen. Dan ga je echt je eigen verliezen minimaliseren, want elke overlevende eenheid kan doortellen in de eindafrekening.
 • Stratego Waterloo benadert qua complexiteit wel het standaard wargame, maar doet dat absoluut niet qua spelduur. En dat is volgens mij één van de grootste verdiensten van Stratego Waterloo. Reken voor je eerste spel misschien maximum twee uur om alles te leren. Maar daarna klokt alles af onder het uur. Zelfs de expertversie.
 • Stratego Waterloo brengt een heleboel Waterloo-elementen bij:
  • Er is een grote variatie van eenheden. Artillerie, infanterie en cavalerie hebben elk hun eigen wijze van bewegen en aanvallen. Elke soort heeft zijn zwakke punten en sterke punten. Geen enkele eenheid loopt erbij als nutteloze bagage.
   • Kanonnen: knallen alles af wat recht voor hun staat, maar kunnen zelf door eender wie gepakt worden langszij of langs achter.
   • Cavalerie: gevreesd voor hun krachtige charges, maar ze lopen het risico uitgeput te raken. De Garde Regimenten zijn de krachtigste eenheden maar niet zo snel en gering in getal. Lijninfanterie is de bulk van je leger. Lichte infanterie is zwak maar snel. Het zijn meestal deze jongens die voor een doorbraak zorgen. Zelf heb ik twee keer als Fransman gewonnen door het uitspelen van een “verkenningskaart: bekijk vier stukken van de vijand” om vervolgens een sprintje te trekken met een lichte infanterie-eenheid en Wellington van zijn paard te trekken.
  • De terreinstukken zoals Hougemont, La Haye Sainte, Mont Saint Jean en Placenoit maken de kaart herkenbaar.
  • De factor tijd speelt een grote rol. Napoleon moet vroeg genoeg met Wellington afrekenen want als de Pruisen arriveren, wordt het een pak moeilijker.
  • De stukken verwijzen naar bestaande eenheden; je speelt dus wel degelijk met de Franse Garde Imperiale, Poolse lansiers, Scots Greys en de Pruisische Landwehr. Niet met de klassieke “sergeant” en “spion”. Verwacht echter niet dat alle eenheden met name aanwezig zijn in het spel, de auteur heeft begrijpelijkere wijze enkele aanpassingen moeten doen. Anders was dit Stratego met meer dan 200 stukken.
  • De expertversie heeft volgens mij het meeste voeling met de historische werkelijkheid. Bovendien zijn er nog twee extra scenario’s.
  • Bij het maken van een spel moeten er altijd wel aanpassingen gebeuren. Omwille van de eenvoud, maar zeker omwille van de speelbaarheid. Je kan makkelijk elementen in dit spel als onhistorisch bestempelen. De zwakte van de Pruisische versterkingen en de afwezigheid van carrés om maar iets te noemen. Evenwel begrijp ik dat je niet alle historische bestanddelen in een speelbaar product kan gieten. Voor mijn persoonlijke smaak zitten er voldoende historische ingrediënten om de hele schotel naar Waterloo te doen proeven.
 • Dan nu de hamvraag: werkt de combinatie Stratego-Waterloo? Wat mij betreft: ja. Het gevecht in Stratego is natuurlijk abrupt: aantikken, waarde vergelijken en klaar is kees. Stratego Waterloo voegt daar nog bij: eigenschappen van de eenheden, dobbelsteen bij gelijke stand en eventuele manoeuvreerkaarten. Niettemin is een gevecht een onmiddellijk gebeuren. De charge van Lord Uxbridge op de Fransen is sneller voorbij in Stratego Waterloo, dan de tijd die je nodig hebt om deze paragraaf te lezen. Misschien dat voor sommigen dat te bruusk is. Ik ervaar het echter als een voordeel. Snelheid is volgens mij primordiaal in een modern spel. Een sneller spel klopt steevast in aantal gespeelde uren een spel dat te lang duurt.
  Eén element dat wel in Stratego Waterloo aanwezig is en dat je niet het doorsnee wargame vindt: je hebt niet alle informatie over de eenheden van je vijand. Je hebt geen idee waar Napoleon zit en die infanterie daar tegenover mijn kanonnen: de gevreesde garde of doorsnee infanterie? Yes, this game has certainly “fog of war”.
 • De vormgeving van het spel is voor mij geslaagd. Alleen jammer dat de Franse vlag achterstevoren is afgedrukt. Het bord is proper en overzichtelijk. Voor de layout van de eenheden is gekozen voor ingekleurde lijntekeningen met een laagje verweerdheid. Op afstand niet zo herkenbaar en dat vind ik goed. Stel je voor dat ze Napoleon met fel rood hadden aangeduid, dan merk je dat te snel op als je tijdens het spel even de tafel passeert op weg naar de ijskast of het toilet. De uniformen zijn voor zover ik er kennis van heb correct. Je ziet bijvoorbeeld ook dat Maarschalk Ney een roodharige was. Iemand heeft zijn huiswerk gemaakt en dat apprecieer ik.
  Enig mogelijk minpuntje: de kaartjes van de eenheden glijden soms uit hun houdertje en dan is het soms een gepriegel om ze er vlot in te krijgen.
 • De handleiding is overzichtelijk en voorzien van inspirerende illustraties en citaten van de deelnemende veldheren. Verwacht geen synopsis van de Slag van Waterloo.
 • Een suggestie voor een tweede editie van het spel: meer voorbeelden in de regelboek met foto’s. Maar over de gehele lijn is dit spel is een aangename verrassing. Voor het geld en de tijd die je er aan besteed, levert het meer dan voldoende entertainment en historische beleving op. De basis en de standaard versie zijn plezierige Stratego-aanpassingen, die mijn terughoudendheid tegenover klassieke stratego overbruggen. In de expertmodus is het een geslaagd en aangenaam oorlogsspel. Onthoud echter dat dit spel een melange is van Waterloo en Stratego. Als je allergisch bent aan één van bestanddelen, dan zal dit nooit je favoriete spel worden.
 • Waar dit spel thuishoort? In de museumshop te Waterloo. Want dit brengt veel pret voor zijn geld, is toegankelijk voor iedereen en uitgespeeld binnen het uur. De categorie voor Stratego Waterlo? Family-wargame. Met Memoir ’44 en BattleCry als goed gezelschap.

stratego 2

3. Koopadvies

Koop Stratego Waterloo als jij…

 • een frisse, originele Waterloo-beleving zoekt die afklokt binnen het uur
 • houdt van het Stratego-principe: “je weet niet zeker wie je aanvalt”
 • het antwoord weet op de vraag “Napoleon vocht in Waterloo tegen Wellington en ….. ?”

Laat dit spel liggen als je …

 • baalt van het Stratego-concept
  geen kwartier wil verliezen aan het o
 • stellen van het spel
 • een “wargame” in de klassieke stijl van GMT of het verdwenen Avolon Hill verwacht

4. Speloordeel

 • Materiaal: 8/10
 • Spelmotor: 8,5/10
 • Handleiding: 7,5/10
 • Spelplezier: 17/20
 • TOTAAL: 82 %

17 gedachten over “Stratego Waterloo – 200 years”

 1. Bedankt voor de beschrijving.
  Als ik dit spel ergen in de winkel zie liggen , ga ik het me misschien toch aanschaffen. Dit lijkt me iets meer diepgang te hebben dan een gewone stratego.

 2. Wel, Arno, ge zijt er in geslaagd om mijn geldbeugel € 50 lichter te maken, maar – zelfs al heb ik spel nog niet gespeeld en alleen maar bekeken tot hiertoe – het is elke cent waard, alleen al om de presentatie. Ik heb de spelregels al een paar keer doorgenomen en het “fog of war” effect lijkt mij een belangrijke innovatie, ook al is dit natuurlijk grotendeels te danken aan het oorspronkelijke Statego-concept, uiteraard. Het lijkt me niet zo moeilijk om het spel om te vormen tot een echte “wargame light” door de regels licht te fine-tunen (bvb vormen van squares mogelijk maken) en eventueel over te schakelen op een Memoir44 board voor nog meer terreinvarianten en meer flexibele verplaatsingen d.m.v. de hexagons. Bedankt om ons deze richting uit te sturen! Het enige wat ontbreekt om een totaalbeleving van de Napoleontische oorlogen mogelijk te maken zijn de legers die niet in Waterloo aanwezig waren, maar vermits de kaartjes van de spelstukken verwijderbaar zijn is wat huisvlijt hier misschien op z’n plaats, of misschien worden de spelstukken wel in de aftermarket aangeboden… 🙂 Rudi.

 3. Ik ben in de wolken van dit spel. De stukken en speelbord zijn prachtig en van zeer goede kwaliteit. De spelregels zijn duidelijk en roepen met de schilderijen een aangename historische sfeer op. Echter, de achtervolging had wat meer uitleg mogen krijgen. Het spel zelf is zeer sterk – drie spellen in één doos, om nog maar te zwijgen van de scenario’s. Ok, het draagt de naam Stratego, maar in de standaardversie merk je er nog maar weinig van. De Expert versie is dan helemaal geen Stratego meer! Innoverend? Ja! The fog of war is nieuw, de speelbaarheid in slechts een uur is super, de gemakkelijke spelregels zijn geniaal en de constante herspeelbaarheid maken dit spel een uitblinker in de light wargames familie. Is er een vergelijking met andere spellen: tuurlijk! Ieder spel heeft wel een aspect waardoor het lijkt op een ander, maar zijn ze ook allemaal goed? Nee!
  Stratego Waterloo wel 😉

  1. De achtervolging heb ik gespeeld met de auteur zelf.
   Op het moment van de achtervolging nemen beide spelers hun cavalerie-stukken van het bord en zetten het achter hun zijde.
   Napoleon en Wellington gaan er uit.
   De winnaar mag nu x acties voeren met zijn cavalerie: een vijandelijke artillerie of infanterie-stuk zonder meer slaan of een vijandelijke stuk cavalerie met het risico van verlies als het stuk sterker. Bij gelijke stand wint de achtervolgende cavalerie zonder meer. Opgelet: zware cavalerie verzwakt nog steeds.
   De verliezer mag nu y acties voeren: ofwel gewoon een artillerie of infanterie stuk van het bord nemen en het zo in veiligheid brengen. Ofwel een cavalerie van de achtervolger aanvallen. Uiteraard met de kans om te verliezen van een gelijkwaardig of sterker stuk.
   X en Y zijn de acties waar de spelers nog recht op hadden.

   Zo is het idee van de auteur.

   Zelf heb ik – alvorens de auteur te ontmoeten – de achtervolging gewoon op het bord gespeeld. Dat is dus verkeerd, maar misschien is het variant waar wel wat voor te zeggen valt zegt. Je beweegt gewoon met je cavalerie-stukken over het bord. Ook deed ik het volgende: als ik met een cavalerie van mij zeg waarde 3, een infanteriestuk van de tegenpartij aantikte met waarde 4. Dan verloor ik. Mijn dappere paardenjongens hadden zich “vergallopeerd”. Dit bemoeilijkt wel het spel en maakt de kansen op een grote overwinning kleiner voor een achtervolger. De achtervolging draait dan uit op een potje blufpoker. De wegvluchtende speler kan dan de tactiek toepassen om eerste zijn zwakke artillerie en infanterie van het bord weg te trekken, terwijl hij de sterke jongens laat staan. De achtervolger moet dan uitmaken of het nog de moeite loont om zijn hand in de prijzenpot te steken…. met het risico zijn vingers te branden.

   Nogmaals: zo had de auteur het niet bedoeld. Dus uitproberen op eigen risico.

 4. Ik vind het spel geweldig ! Het kan op verschillende manieren gespeeld worden.
  Op 3 niveaus
  het is aanvallend, verdedigend kortom je kunt winnen op verschillende
  manieren. Elke keer dat je het speelt is het weer anders, het verveelt nooit.
  Ik heb alle 3 de niveaus al gespeeld en ik vond ze alle drie tof !
  Dit spel is een aanrader om in je spellenkast te hebben !
  Het is meer dan zijn geld waard, en een goed cadeau om te vragen aan de Goede Sint of de Kerstman. Maar ook als verjaardagscadeau of voor Vaderdag

 5. We vinden het een prachtig spel. Alleen is het ons niet duidelijk of in één beurt met hetzelfde stuk meerdere acties mogen gespeeld worden….met de beschreven spelregels kunnen we het niet uitsluiten. Kan iemand dit met zekerheid beantwoorden? Alvast veel dank!

  1. Beste Rudy,
   Bedankt voor je lof – jullie allemaal trouwens!
   Je mag gerust in één beurt met dezelfde stuk meerdere acties uitvoeren. Stel: in jouw beurt heb je drie acties (je hebt je bevelhebber nog en je opperbevelhebber). Je mag met jouw cavalerie van 6 dan drie acties uitvoeren.

   Groeten en prettige feestdagen aan jullie allemaal hier op Speloordeel 😉
   Jason St.Just

   1. Beste Jason,

    Ik heb net twee kleine vraagjes gepost op deze blog. Zou je misschien eens kunnen kijken of je het antwoord hierop weet?

    Alvast bedankt.

 6. ENKELE BELANGRIJKE VRAGEN BIJ DE SPELREGELS VAN DIT SPEL:

  Enkele dagen geleden heb ik Stratego Waterloo aangekocht. Net zoals de auteur van deze beoordeling heb ik na het lezen van de handleiding enkele onbeantwoorde vragen. De handleiding beschrijft niet alle zaken even duidelijk of volledig. Daar komt dan nog bij dat ik een complete leek ben in het Stratego verhaal. Misschien is er hier iemand die mij kan verder helpen?

  Eerste onduidelijkheid: Kunnen artillerie eenheden elkaar aanvallen? Zo ja, hoe? In de basisregels wordt namelijk uitgelegd dat artillerie enkel naar voren kan vuren. Gezien artillerie enkel aan de zijkant of de achterkant kunnen aangevallen worden (als een vijandelijk stuk een artillerie eenheid van voren aanvalt is het uitgeschakeld) maak ik hieruit op dat deze dus niet kunnen aangevallen worden door artillerie. Toch wordt in de standaard variant vermeld dat artillerie op een heuvel niet onder vuur kan genomen worden door artillerie vanaf de grond (wat impliceert dat dit anders wel zo is). Graag meer uitleg…

  Vervolgens een vraagje als leek in dit spel: Wanneer ik met een stuk (bijvoorbeeld een cavalerie eenheid) verplaatst over het bord met als doel een vijandelijk stuk aan te vallen. Dien ik mijn stuk dan eerst te verplaatsen tot tegen (voor- zij- of achterkant van) het vijandelijk stuk om deze dan vervolgens aan te vallen? Of kan ik tevens ook in één beweging aanvallen. Het verschil tussen beide ligt in mijn ogen in het feit dat ik hier dan respectievelijk twee of één actie nodig heb (verplaatsen + aanvallen = 2 acties OF aanvallen als gevolg van mijn verplaatsing = 1 actie).

  Alvast bedankt voor jullie reacties…

  1. Hoi Kris,
   Toevallig ben ik bij jouw vragen terecht gekomen. Ik zal ze zo duidelijk mogelijk proberen uit te leggen.
   Artillerie eenheden kunnen elkaar niet aanvallen – ze kunnen echter wel op elkaar vuren (‘counter-battery fire’ is de militaire benaming hiervoor). Artillerie op een heuvel kan niet geraakt worden door artillerie op de grond maar artillerie op een heuvel kan wel vuren op artillerie op de grond (voordeel van kanonnen op een heuvel).

   Wat cavalerie betreft: Je mag rechtstreeks naar de vijand bewegen als deze in jouw weg staat. In dit geval telt het bewegen en aanvallen als één actie. Wil je echter NIET aanvallen in één en dezelfde actie, dan stop je voor dat vijandelijke eenheid.

   Hopelijk is dit duidelijk voor je. Als je nog vragen hebt, dan kun je me sneller bereiken op de Stratego Waterloo FB pagina.

   Groeten en nog veel plezier!

 7. Een knap geschreven recensie met enkele verhelderende opmerkingen aangaande de spelregels.
  De moeite waard om eens rustig te lezen.

 8. Hallo allemaal,

  Leuk spel! Ik heb ook een paar vragen nav de spelregels waar ik graag wat hulp mee krijg?

  – de beginopstelling, volgens de regels, dient te worden gedaan in de onderste vier rijen van het eigen veld. Dan staat er geschreven dat de middelste twee regels open gelaten dienen te worden. Ik ga er van uit dat de twee open regels eigenlijk bedoeld zijn als kolommen (i.e. verticaal; met MS Excel in gedachte). Is dat correct?

  – het plaatsen van twee units in de ontsnappingsroute (1234, 5678 of 9,10,11,12); is die ontsnappingsroute een willekeurig vakje in de juiste kolom (bijvoorbeeld 1, of 2) achter de laatste vijandelijke unit of enkel OP de vakjes met de cijfers (dus aan de rand van het bord)?

  – als de ontsnappingsroute OP de laatste vakjes met cijfers ligt (dus aan de rand van het bord), en ik heb reeds een vakje bezet, hoe zit het dan met het inbrengen van reserves bij mijn tegenstander? Kan de tegenstander mij aanvallen vanaf de reserves?

  – Dan over de bevelhebber; in de spelregels staat dat die een sterkte heeft van 5. Op de unit zelf echter staat een 6. Wat is de sterkte van de bevelhebber?

  Dank allemaal!

  Rein

  1. Dag Rein,
   Ik help je graag verder.
   -Bij de beginopstelling stel je jouw troepen op in de 4 onderste rijen van jouw kant van het speelbord.
   De twee middelste rijen van het gehele speelbord blijven vrij.
   Een kolom gaat – naar mijn weten – van boven naar beneden, een rij van links naar rechts. Of heb ik het mis?
   -De ontsnappingsroute wordt in de basisspel en standaardsspel beslist door het blindelings trekken van de vluchtroutekaartjes. Deze kunnen zich dus bevinden op de linkerflank (vakjes genummerd 1,2,3 of 4), centrum (vakjes genummerd 5,6,7 of 8) of rechterflank (vakjes genummerd 9, 10, 11 of 12). Als jij erin slaagt om twee eenheden op de vluchtroute van jouw tegenstander te plaatsen – dus op de genummerde vakjes – dan heb jij gewonnen!
   -Jouw reserves kunnen alleen ingebracht worden op een leeg veld op jouw onderste rij (hoewel ik gemerkt heb dat sommige spelers hiervan afwijken).
   -Tenzij je stukken hebt die verkeerd zijn gedrukt, hebben de bevelhebbers een sterkte van 5. De opperbevelhebbers hebben geen sterkte vermeld. Alleen de élite eenheden zoals de Oude Garde, de Coldstream Guards, de Dragons de l’Imperatrice en de Royal Horse Guards hebben een sterkte van 6.

   Hopelijk geraak je hiermee verder.

   Met vriendelijke groet,
   Jason St.Just

 9. Beste,

  Bij het voor het eerst spelen van dit spel rees bij ons de vraag of de artillerie het speelveld moet verlaten als het schiet, maar niet raak omdat het lichte infanterie is??
  Dank voor jullie reactie!
  Grt Tine en stijn

 10. Onbegrijpelijk dat het bordspel niet terug te vinden is in de museumshop te Waterloo. Ik heb het wel kunnen kopen via het internet.

 11. Beste

  Ik had een vraagje over de gebouwen. Wanneer je de 4 vakken van een gebouw bezet hebt ben jij de eigenaar van dat gebouw. Nu vraag ik me af wanneer je een stuk er af haalt blijft het gebouw dan van jou?

  Een tweede vraagje een infanterie eenheid heeft in een gebouw een sterkte van +1 wanneer dat stuk vanuit een gebouw een ander stuk aanvalt heeft hij dan in zijn aanval nog steeds een sterkte van +1?

  Alvast bedankt!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.